• Предоставяне на контейнер 6m3 за строителни отпадъци.
  • Извозване на контейнер 1100л тип "бобър" за ТБО.
  • Извозване на отпадъци с работници със самосвален автомобил след ремонти дейности.
  • Доставка на вода с цистерна.