Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 

Обща информация

 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

„Нелсен Чистота“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

1.„Нелсен Чистота“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

2.„Нелсен Чистота“ ЕООД спазва следните принципи

•законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

•ограничение на целите на обработване.

3.Видове данни, които„Нелсен Чистота“ ЕООД събира

•Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: за да предприеме действие спрямо извършващите от тях услуги

1.„Нелсен Чистота“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

•разкриват расов или етнически произход;

•разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

•генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

2.Срок на съхранение на личните Ви данни„Нелсен Чистота“ ЕООД съхранява Вашите лични данни 5 дни след изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги.

3.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от„Нелсен Чистота“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

 

Право на достъп

 

Вие имате право да изискате и получите от„Нелсен Чистота“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 

Право на коригиране или попълване

 

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до„Нелсен Чистота“ ЕООД.

 

Право на изтриване

 

Вие имате правото да поискате от„Нелсен Чистота“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а„Нелсен Чистота“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

 

Право на ограничаване

 

Вие имате право да изискате от„Нелсен Чистота“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

 

Право на преносимост

 

Вие можете да поискате от„Нелсен Чистота“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение

 

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от„Нелсен Чистота“ ЕООД.