Нелсен Бургас

За нас

„Нелсен Чистота“ ЕООД (Нелсен Бургас) e дружество с основен предмет на дейност сметосъбиране (в това число - разделно) и сметоизвозване на битови, промишлени и строителни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци ; почистване, миене, метене и зимно снегопочистване на улици; изграждане и експлоатация на депа.

Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и други съдове за отпадъци до съоръжение за третиране.

Ръчно почистване и транспортиране на отпадъци от улични кошчета.

Доставка, експлоатация и поддръжка на контейнери за отпадъци и улични кошчета.

Дейности

Нелсен Бургас | Дейности

Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци /образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата/ до съоръжение за третиранe.

Нелсен Бургас | Дейности

Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране.

Нелсен Бургас | Дейности

Дейности по поддържане на чистотата на места за обществено ползване (почистване на улици, тротоари, площади, спирки на интегриран градски транспорт, велоалеи, подлези, надлези, и др. места за обществено ползване.

Мисия

„Нелсен Чистота“ ЕООД (Нелсен Бургас) ще вземе предвид общите принципи за опазване на околната среда - предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото.

Oсновната цел на Организацията е неизменна: Да бъде надежден партньор, да доставя услуги от най-високо качество и въвежда високи технологии във всички области.
Постигане на по-добри условия на живот, чрез рационално екологосъобразно използване на ресурсите и следователно повишаване качеството и чистотата на околната среда.
„Нелсен Чистота“ ЕООД ще извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство, включително транспонираното и пряко приложимото право на Европейския съюз, както и ще се съобразява с националната и общинската програма за управление на отпадъците с всичките им изменения в периода на изпълнение на договора.

Последни Новини

Машинно миене нощна смяна месец юни 2023г.

Машинно миене нощна смяна месец юни 2023г.

01.06.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици Зона „А“
Бул. „Александър Георгиев“ – Коджакафалията

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ – СВ 7231 РВ

 

02.06.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ с пресечки към “ЦАР СИМЕОН I”


05.06.2023г. ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Улици заключени между ул. „Лазар Маджаров“, ул. „Янко Комитов“, ул. „Тракия“ и бул. „Стефан Стамболов


06.06.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Изгрев“

Вътрешно квартални улици заключени между бул. „Стефан Стамболов“, „Транспортна“,ул. „Димитър Аврамов“ (с изключение на тези участъци, в които се извършват ремонтни дейности

 


07.06.2023г. ЦАУ „ЗОРА“

Вътрешноквартални улици заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ , 24-ти пехотен черноморски полк, ул. „Адам Мицкевич“
КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт

УЛ. „АЛЕКО БОГОРИДИ“ – СВ 7231 РВ

 

08.06.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици „ЗОНА Б“

Бул. „Захари Стоянов“ от кръстовището с ул. „Възстаническа“ до пътен възел 
„ЮГ“
КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

09.06.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ с пресечки към “ЦАР СИМЕОН I”


12.06.2023г. ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Вътрешно квартални улици заключени между ул. Тракия,ул. „Янко Комитов“ бул. „Проф. Яким Якимов“, и бул. „Стефан Стамболов

 

13.06.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Зорница“

Бул. „Стефан Стамболов“ от ЖП прелез до Мираж
Бул. „Никола Петков“ от кръговото на Мираж до Димитър Димов
Вътрешно квартални улици, болница „Маджуров“, пазар УМБАЛ, Дом Майка и дете и др.
Вътрешно квартални улици

 

14.06.2023г. ЦАУ „ЗОРА“

жк. „Братя Миладинови“

Участъка заключен между ул. „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Одрин“
КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт + района на училището

 

15.06.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици ЗОНА „В“

КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

16.06.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

От ул. „Уилям Гладстон“ към бул. „Княгиня Мария Луиза“
Христо Ботев
Цар Симеон
Демокрация
Булаир
Сан Стефано

19.06.2023г. ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Улици заключени между ул. „Лазар Маджаров“, ул. „Янко Комитов“, ул. „Тракия“ и бул. „Стефан Стамболов


20.06.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Изгрев“

Вътрешно квартални улици заключени между бул. „Стефан Стамболов“, „Транспортна“,ул. „Димитър Аврамов“ (с изключение на тези участъци, в които се извършват ремонтни дейности

 

21.06.2023г. ЦАУ „ЗОРА“

Вътрешноквартални улици заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ , 24-ти пехотен черноморски полк, ул. „Адам Мицкевич“
КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт


22.06.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици „ЗОНА Б“

Бул. „Захари Стоянов“ от кръстовището с ул. „Възстаническа“ до пътен възел 
„ЮГ“

КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

23.06.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ с пресечки към “ЦАР СИМЕОН I”

 

26.06.2023г. ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Вътрешно квартални улици заключени между ул. Тракия,ул. „Янко Комитов“ бул. „Проф. Яким Якимов“, и бул. „Стефан Стамболов

 

27.06.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Изгрев“

Вътрешно квартални улици заключени между бул. „Димитър Димов“, „Транспортна“,ул. „Димитър Аврамов“ (с изключение на тези участъци, в които се извършват ремонтни дейности

 

28.06.2023г. ЦАУ „ЗОРА“
жк. „Братя Миладинови“

Участъка заключен между ул. „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Одрин“
КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт + района на училището

Вътрешноквартални улици заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ до района на Стадион Лазур
БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“
БУЛ. 24-ТИ ПЕХОТЕН ЧЕРНОМОРСКИ ПОЛК“

КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт + района на училището

 

29.06.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици ЗОНА „В“

КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

30.06.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

От ул. „Уилям Гладстон“ към бул. „Княгиня Мария Луиза“
Христо Ботев
Цар Симеон
Демокрация
Булаир
Сан Стефано

Машинно миене нощна смяна месец МАЙ 2023г.

Машинно миене нощна смяна месец МАЙ 2023г.

 

02.05.2023г.; ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Зорница“

Бул. „Стефан Стамболов“ от ЖП прелез до Мираж
Бул. „Никола Петков“ от кръговото на Мираж до Димитър Димов
Вътрешно квартални улици, болница „Маджуров“, пазар УМБАЛ, Дом Майка и дете и др.
Вътрешно квартални улици

 

03.05.2023г.; ЦАУ „ЗОРА“

Вътрешноквартални улици заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ до района на Стадион Лазур
БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“
БУЛ. 24-ТИ ПЕХОТЕН ЧЕРНОМОРСКИ ПОЛК“

КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт + района на училището

 

04.05.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици Зона „А“
Бул. „Александър Георгиев“ – Коджакафалията

КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

05.05.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ с пресечки към “ЦАР СИМЕОН I”

 

09.05.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Изгрев“

Вътрешно квартални улици заключени между бул. „Стефан Стамболов“, „Транспортна“,ул. „Димитър Аврамов“ (с изключение на тези участъци, в които се извършват ремонтни дейности

 

10.05.2023г. ЦАУ „ЗОРА“

Вътрешноквартални улици заключени между бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ , 24-ти пехотен черноморски полк, ул. „Адам Мицкевич“
КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт


11.05.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици „ЗОНА Б“

Бул. „Захари Стоянов“ от кръстовището с ул. „Възстаническа“ до пътен възел 
„ЮГ“
КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

12.05.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ с пресечки към “ЦАР СИМЕОН I”


15.05.2023г. ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Вътрешно квартални улици заключени между ул. Тракия,ул. „Янко Комитов“ бул. „Проф. Яким Якимов“, и бул. „Стефан Стамболов

 

16.05.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Зорница“

Бул. „Стефан Стамболов“ от ЖП прелез до Мираж
Бул. „Никола Петков“ от кръговото на Мираж до Димитър Димов
Вътрешно квартални улици, болница „Маджуров“, пазар УМБАЛ, Дом Майка и дете и др.
Вътрешно квартални улици

 

17.05.2023г. ЦАУ „ЗОРА“

жк. „Братя Миладинови“

Участъка заключен между ул. „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Одрин“
КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт + района на училището

 

18.05.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици ЗОНА „В“

КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

19.05.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

От ул. „Уилям Гладстон“ към бул. „Княгиня Мария Луиза“

 

22.05.2023г. ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Улици заключени между ул. „Лазар Маджаров“, ул. „Янко Комитов“, ул. „Тракия“ и бул. „Стефан Стамболов


23.05.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Изгрев“

Вътрешно квартални улици заключени между бул. „Стефан Стамболов“, „Транспортна“,ул. „Димитър Аврамов“ (с изключение на тези участъци, в които се извършват ремонтни дейности


25.05.2023г. ЦАУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Вътрешноквартални улици „ЗОНА Б“

Бул. „Захари Стоянов“ от кръстовището с ул. „Възстаническа“ до пътен възел 
„ЮГ“

КВ. „КРАЙМОРИЕ“

 

26.05.2023г. ЦАУ „ПРИМОРИЕ“

БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ с пресечки към “ЦАР СИМЕОН I”

 

29.05.2023г. ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Вътрешно квартални улици заключени между ул. Тракия,ул. „Янко Комитов“ бул. „Проф. Яким Якимов“, и бул. „Стефан Стамболов

 

30.05.2023г. ЦАУ „ИЗГРЕВ“

жк. „Изгрев“

Вътрешно квартални улици заключени между бул. „Димитър Димов“, „Транспортна“,ул. „Димитър Аврамов“ (с изключение на тези участъци, в които се извършват ремонтни дейности

 

31.05.2023г. ЦАУ „ЗОРА“
жк. „Братя Миладинови“

Участъка заключен между ул. „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Одрин“
КВ. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ – Маршрут на градски транспорт + района на училището

АРТ ИНСТАЛАЦИИ ПРИКАНВАТ БУРГАЗЛИИ ДА СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО ПЛАСТМАСА

АРТ ИНСТАЛАЦИИ ПРИКАНВАТ БУРГАЗЛИИ ДА СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО ПЛАСТМАСА

*Атрактивните контейнери са част от кампанията "Моят зелен град"

 

Пет арт инсталации за събиране на пластмасови отпадъци ще бъдат поставени това лято на крайморската алея в Бургас. По този нестандартен начин кампанията "Моят зелен град" ще призове  жителите и гостите на града да бъдат по-отговорни към разделното изхвърляне на своите отпадъци от пластмасови опаковки и така да се погрижат за по-чистата околна среда.

Дизайнът на нестандартните контейнери ще е на Жанина Дубарова- Костадинова, която спечели конкурса на "Моят зелен град" за оригинални идеи за изработка на съоръжения за събиране на пластмаса, организиран съвместно с филиала на Националната художествена академия в Бургас.

Проектът беше оценен от жури от представители на организаторите на инициативата - Кока-Кола в България, дългогодишните й партньори от ЕКОПАК България, както най-новите съмишленици на каузата "Моят зелен град"  - Община Бургас и Националната художествена академия в града. Поставянето на атрактивните съоръжения ще бъде през месец юни, като те ще останат за постоянно ползване от бургаските жители.

Арт инсталациите са продължение на тазгодишното дванадесето издание на "Моят зелен град", в рамките на което бяха трансформирани 10 спирки на градския транспорт в София в контейнери за събиране на пластмаса. Кампанията е в подкрепа на глобалния ангажимент на системата на Кока-Кола до 2030 г. да постигне еквивалента на 100% събиране и рециклиране на всяка бутилка или кен.

Като част от предишните единадесет издания на инициативата "Моят зелен град", служителите от системата на Кока-Кола в България и на ЕКОПАК успяваха да озеленят, почистят и облагородят местности, горски пространства и паркове в 18 региона в цялата страна. От стартирането си през 2008 г., в рамките на доброволческата инициатива са събрани хиляди чували с отпадъци, реновирани са десетки места из страната, засадени са три гори и осиновени още две, за които доброволците продължават да полагат грижи.

Източник: burgas.bg